Bandvagnar

Med tanke på omvärldsläget just nu med krig i Ukraina har den svenska försvarsmakten fått ökade anslag och håller på att återuppbygga sin kapacitet. Här kan du bland annat läsa mer om svenska arméfordon och i synnerhet bandvagnar som utgör en viktig del av det svenska försvarets fordonsflotta. Mer information finns också att hämta på Försvarsmakten.se där det även finns ett stort antal bilder för den som vill se hur fordonen ser ut.

Framkomlighet och logistik

I den svenska försvarsmaktens fordonsflotta finns tre typer av bandvagnar och det samtliga har gemensamt är att larvhjulen underlättar framkomlighet i all sorts terräng. Terränggående fordon är av yttersta vikt för att kunna försvara landets gränser och för att kunna förse svenska trupper med förnödenheter, material och förstärkning.

Bandvagn nummer 206

När det gäller både framkomlighet och kapacitet i fråga om last och transport finns det inget bättre val än bandvagn 206. Framför allt spaningsförband och kustjägartrupper som behöver kunna ta sig fram lätt och obehindrat i såväl brant terräng som över olika typer av vattendrag har stor nytta av denna smidiga maskin. Lättheten beror på att bandvagnen helt saknar pansarskydd, men det gör den också 1 ton lättare än den pansarklädda motsvarigheten, bandvagn nummer 309. Den betydligt lägre vikten gör det också möjligt för bandvagn 206 att både landsättas via luften och fraktas med helikopter och militärflygplan. Bandvagnen modifieras och lastas för specifika syften och det finns ett antal olika varianter som till exempel möjlighet att lokalisera artilleri samt leda strid och upprätta radiolänk. 16 stridsberedda soldater samt förare får plats i denna bandvagn.

Bandvagn nummer 309

Den svenska försvarsmakten började använda sig av bandvagnar under mitten av 1960-talet och sedan dess har de vuxit i antal helt enkelt för att de passar de svenska förhållandena på ett ypperligt sätt. Bandvagn 309 har till skillnad mot 206 försetts med en hel del förstärkningar för att klara av både beskjutning, splitter av olika former samt krigföring med CBRN. CBRN-krigföring handlar om användandet av radiologiska, biologiska, kemiska samt nukleära vapen. I dagligt tal kan de kallas för massförstörelsevapen. Bandvagn 309 är också försedd med luftkonditionering. Trots förstärkningar och modifieringar är vikten låg och vagnen kan enkelt transporteras till olika insatsområden även utanför svenskt territorium för att till exempel delta i övningar eller skarpa lägen. Främst ska bandvagnen förse stridande förband med förnödenheter, ammunition, soldater och vapen samt frakta sårade.

Bandvagn nummer 410

Bandvagn nummer 410 är det svenska försvarets snabbaste vagn med en maxhastighet på 65 km/h. Trots sin höga vikt på drygt 16 ton klarar den 35-gradig lutning i sidled och drygt 31-gradig lutning i backar. Hastigheten möjliggörs av att samtliga fyra band har drivning. Midjestyrning gör det dessutom möjligt att koppla samman två vagnar. Trots en last- och transportkapacitet på hela 3 ton klarar maskinen snökörning utan att vare sig fastna eller sjunka ner. Vagnen klarar också att ta sig fram över vattendrag. Det finns olika varianter med bland annat ambulansvagnar, logistikvagnar, trupptransportvagnar och ledningsvagnar efter behov.