Black Hawk

De flesta har säkert sett nyhetsrapporteringar från krigsområden samt en hel del filmer där den berömda amerikanska militärhelikoptern Black Hawk förekommer. Förutom att helikoptern används av den amerikanska armén har den också köpts in av 28 andra länders försvarsmakter.

Multifunktionell helikopter

Black Hawk har använts av den amerikanska militären i över 40 år med goda resultat. Helikoptern har flugits för att transportera soldater och förnödenheter samt hämta upp sårade i otaliga krigszoner sedan den togs i bruk. Helikoptern har mycket gott rykte som ett multifunktionellt och tåligt militärfordon, inte minst med tanke på dess många olika användningsområden.

Förutom att assistera i krig används Black Hawk också vid olika typer av gränspatrullering, som luftburen brandkår vid naturkatastrofer som omfattande bränder eller för att frakta proviant och förnödenheter till orkandrabbade områden. I en moderniserad version förses Black Hawk med tunga vapen för att kunna assistera marktrupper i krigszoner. Bestyckningen innebär också att helikoptern kan användas som eskortfordon med möjlighet att besvara och försvara vid eventuella attacker. Med hjälp av missiler och kulsprutor är träffsäkerheten dödligt hög.

Räddningsuppdrag

Black Hawk är kanske mest känd för sina räddningsuppdrag att hämta upp sårade soldater, men faktum är att helikoptern också används under sökuppdrag för att hitta försvunna personer. Helikoptern är till exempel utrustad med väderradar och elektrooptiska sensorer, vilket underlättar sökuppdrag. Med hjälp av rep kan bårar hissas upp och sänkas ned, och på samma sätt landsätts trupper och specialförband. Den som vill se Black Hawk in action kan se filmen Black Hawk Down från 2001.