Lastbilar

När det gäller den svenska försvarsmaktens lastbilar är det främst Scania och Volvo som levererar och så har det varit under hela 1900-talet. Ansvarig myndighet för upphandling till försvaret, FMV, beställde dock även en hel del lastbilar från Tyskland under 2014. En stor del av det svenska försvaret förlitar sig fortfarande på de tåliga slitvargarna från Volvo som med lätthet tar sig fram i konvojer och transporterar allt som behövs.

Terränglastbilar

Det finns ett stort antal olika varianter av terränglastbilar med eller utan flak som kan transportera allt som kan tänkas behövas i krigstid i form av både personal, material och förnödenheter. Framför allt är terränglastbil nummer 912 utvecklad på ett sätt som gör att grundstommen kan användas i en hel del olika varianter efter behov. Detta är dessutom mycket kostnadseffektivt, framför allt när det gäller service men också utvecklingsmässigt. Volvo tillverkade bland annat en hel del fyrhjulsdrivna lastbilar till det svenska försvaret under mitten av 1900-talet, men även sexhjulsdrift förekom.

Bärgningslastbilar

Som tidigare nämnts finns det en hel arsenal av olika sorters lastbilar inom försvaret. Det är användningsområdet som avgör vilken sorts lastbil det handlar om. Hittills har vi tagit upp terränglastbilar för förflyttning av manskap och material. Det finns också bärgningsterränglastbilar som till exempel är försedda med bärgningsutrustning. Förutom detta finns också broterränglastbilar och exempelvis kranbilar. Försvaret är nämligen självförsörjande med all utrustning som behövs såväl i krigstid som i fredstid.

Myrsloken

Scania Vabis tillverkade Lastterrängbil 957, som även gick under namnet Myrsloken under 1960-talet. Lastbilen var mycket användbar och tålig och renoverades senare om under 1980-talet till dragbil åt artilleripjäser. En del andra myrslokar byggdes om till kranbilar och bärgningsbilar. Många av 1960-talets militärlastbilar är tagna ur tjänst sedan länge och säljs i begagnat skick till allmänheten.

Ny teknik

Volvo Group tillverkade under 2020-talet en fransk militärlastbil kallad Armis med imponerande teknik. Åttahjulsdrift gör den snabb och smidig i terrängen samtidigt som den kan köras helt förarlös i konvoj bakom en förarledd lastbil. Med punkteringsfria däck kan denna lastbil köra över en halvmeter höga murar, klarar backar med 50 procents lutning samt ta sig igenom ett vattendjup på 121 centimeter. Om den här tekniken så småningom även kommer att användas av den svenska försvarsmakten återstår att se. Ny teknik är under ständig utveckling och utvärdering.